Lietuviškai Rusiškai Rusiškai
Spausdinti

EP-500 tank

Gaminio techninė charakteristika

Epoksidiniai dažai

Barrikade®

Medžiagos aprašymas

Barrikade EP-500 Tank yra be skiediklių, 2-jų komponentų, turintys gerą atsparumą chemikalams epoksidiniai dažai, skirti betoninių ir plieninių paviršių dažymui. Medžiaga apsaugo nuo cheminio poveikio, išplovimo bei nutekėjimų, atspari mechaniniam nusidėvėjimui.

 

Naudojimo sritys

Barrikade EP-500 Tank naudojami rezervuarų, baseinų, nutekamojo vandens surinkimo rezervuarų, nutekamųjų vamzdynų, grindų ir t.t. betoninių ir plieninių paviršių dažymui.

 

Pagrindas/ paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas, be riebalų ir kiek galima lygesnis. Maksimali betono RD: 95%. Betono kokybė: mažiausiai C 25. Naujai dengtas betonas, senas neapdorotas betonas ir anksčiau dažyti paviršiai frezuojami, valomi šratasvaide arba šlifuojami, norint pašalinti cementinį pieną nešvarumus ir dažus. Senas neapdorotas betonas ir nusidėvėję dažai be to, dar papildomai nuvalomi cheminiu būdu. Dažant plieną ar kitus metalus, pašalinamos visos rūdys arba korozijos vietos valant plieniniu šepečiu, šlifuojant arba valant smėliasrove. Geriausias sukibimas, plieną nuvalius iki Sa 2,5.

 

Maišymas

Komponentas B (kietiklis) supilamas į komponentą A (derva) ir gerai išmaišomas naudojant drėlę su sraigtiniu antgaliu. Maišymo laikas: apie 3 minutes.

 

Padengimas

Barrikade EP-500 Tank medžiaga paviršius padengiamas lygiai ir vienodai, naudojant volelį arba purkštuvą. Medžiagos išeiga: apie 0,3 kg/m² vienam sluoksniui. Rekomenduojama dengti du sluoksnius.

Nelygumai užglaistomi. Nedažytas betonas gruntuojamas su Barrikade EP-PB. Naujai dengtas betonas visas užglaistomas su Barrikade EW-Grunn arba Barrikade EP-Rep.sparkel. Plienas arba kiti metalai gruntuojami su Barrikade EP-PS (Žr. jų technines charakteristikas).

Purkštuvo duomenys:

Siurblio tipas:

Aukšto slėgimo purkštuvas, skirtas 2-jų komponentų dažams.

Temperatūra:

Pašildo iki 55°C

Purkštuvo angos dydis:

0,026-0,035”

 

Valymas

Įrankiai valomi skiedikliu, pavyzdžiui, Barrikade EP-Tynner, acetonu, ksilenu ir t.t. Sukietėjusi medžiaga pašalinama mechaniškai.

 

Sveikatos ir darbo apsaugos priemonės

Dirbdami su kelių komponentų epoksidinėmis medžiagomis, dėvėkite pirštines, tam skirtus darbo rūbus ir akinius. Epoksidinei dervai užtiškus ant odos, nuplaukite ją muilu ir šiltu vandeniu. Dervai papuolus į akis, jas iškart praplaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į medikus.

Žr. į HMS Saugumo duomenų lapą.

 

Techninė charakteristika

Gaminio tipas:

2-jų komponentų epoksidiniai dažai.

Lyginamasis svoris:

1,33 g/cm³.

Sausųjų dalelių kiekis:

100%.

Klampumas:

Užpildanti dažų konsistencija

Spalva:

Žalia.

Maišymo santykis:

A : B=2,75 : 1 (pagal svorį)

A : B=2,15 : 1 (pagal tūrį).

Naudojimo laikas:

45 min. esant

Darbo temperatūra:

oro ir pagrindo temperatūra mažiausiai 12C.

Džiūvimo laikas:

8 val. prie 20C.

Intervalas prieš naujo sluoksnio dengimą:

Mažiausiai 6-8val. prie 20C (išdžiūsta).

Daugiausia 24 val. prie 20C.

Kietėjimo laikas:

5-7 paros prie 20C.

Sandėliavimas:

mažiausiai 6 mėn. Laikoma sausai, saugant nuo šalčio

(+5C-+25C).

Pakuotė:

komplektai po 10 kg.

Pateikti duomenys, medžiagų savybės ir mūsų nuorodos yra pagrįstos savų ir eksterno laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi.Bet kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Galima atsakomybė yra apribota iki medžiagos savikainos.