Lietuviškai Rusiškai Rusiškai
Spausdinti

StpPox TEP Multitop

 

StoCretec logo.jpg

 

Gaminio techninė charakteristika              

 

 

 

EP danga, atitinkanti aukščiausius reikalavimus, skirta parkingų grindų apsaugos paviršiaus sistemoms

 

 

 

Naudojimas

 • viduje ir lauko sąlygomis 
  kaip automobilių stovėjimo aikštelių ir požeminių garažų grindų sandarinimo sluoksnis 
  kaip aktyvusis paviršinis sluoksnis patvirtintose „StoCretec" automobilių stovėjimo aikštelių paviršiaus apsaugos sistemose „OS11a.5" ir „OS11b.5" 
  kaip dėvimasis sluoksnis „StoCretec" paviršiaus apsaugos sistemoje „OS10.2" 

Savybės

 • atsparumas tepalams ir degalams 
  ypač atsparus dėvėjimuisi 
  dinamiškas įtrūkių padengimas 

Ypatybės / nurodymai

 • gaminys atitinka standartą EN1504-2 
  gaminys atitinka standartą EN13813 

Techninė informacija

 

 

Kriterijus

Standartas / testas

Vertė/ Matas

Nurodymai

 

Sukibimo stipris tempiant (28 dienos)

EN 1542

> 2.0 MPa

 

 

Kietumas pagal Šoro A skalę

DIN 53505-A / EN ISO 868

88 - 94

(sukietėjusios būsenos)

 

Klampa (esant 23 °C)

EN ISO 3219

4,000 - 6,000 mPa.s

mišinys

 

Tankis (mišinio esant 23 °C)

EN ISO 2811

1.16 - 1.23 g/cm³

 

 

Nurodyti rodikliai yra vidutinės arba apytikslės vertės. Dėl mūsų gaminiuose naudojamų natūralių žaliavų konkretaus gaminio vertės gali šiek tiek skirtis nuo nurodytųjų, tačiau tai neturi įtakos gaminio tinkamumui.

Pagrindas

 

Reikalavimai

Pagrindas turi būti sausas ir patvarus, ant jo negali būti atskiriamąjį poveikį darančių pagrindui būdingų arba pašalinių medžiagų. 
Nuo pagrindo turi būti pašalinti nepatvarūs sluoksniai ir purvo sankaupos. 

Pagrindo sausumas suprantamas pagal Taisymo direktyvoje 2001-10 pateiktą apibrėžtį, tačiau priklauso nuo betono kokybės. Liekamasis drėgnis gali būti ne didesnis kaip 4 % svorio, kai betono kokybė neviršija C30/37 klasės, ir ne didesnis kaip 3 % svorio, kai betonas yra C35/45 klasės, matuojant pagal karbido metodą veikiančiu prietaisu. 

Pagrindo temperatūra aukštesnė kaip +12 °C ir 3 K aukštesnė už rasos tašką 
Sukibimo stipris tempiant: vidutinė vertė - 1,5 N/mm² 
Sukibimo stipris tempiant: mažiausia atskira vertė - 1,0 N/mm²  

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti paruošiamas tinkamu mechaniniu būdu, pvz., taikant šratasraučio valymo, frezavimo ir tada šratasraučio valymo arba apdirbimo kietais abrazyvais metodą.

 

Naudojimas

 

Darbo temperatūra

žemiausia perdirbimo temperatūra: +12 °C
aukščiausia perdirbimo temperatūra: +30 °C
didžiausia leidžiamoji santykinė oro drėgmė: 85 %

 

Darbo laikas

esant +12 °C: apytiksliai 75 min.
esant +23 °C: apytiksliai 45 min
esant +30 °C: apytiksliai 25 min

Mišinio santykis

komponentas A: komponentas B = 100,0:22,2 svorio dalių

Medžiagos paruošimas

Komponentas A ir komponentas B patiekiami suderintu mišinio santykiu ir turi būti sumaišomi pagal toliau pateiktus nurodymus. Išmaišykite komponentą A, paskui supilkite visą komponentą B.
Kruopščiai maišoma lėtai veikiančiu maišikliu (ne daugiau kaip 300 sūk./min.), kol susidarys homogeniška masė ir neliks dryželių. Turi būti kruopščiai maišoma ir nuo šonų bei dugno, kad kietiklis pasiskirstytų tolygiai. Maišymo trukmė 3 minutės.
Išmaišę perpilkite į švarų indą ir dar kartą permaišykite.
Nenaudokite iš talpos, kurioje tiekiama!

Maišant atskirų komponentų temperatūra turi būti bent +15 °C.

 

Sąnaudos

Naudojimo būdas

 

Apytikslės sąnaudos

 

kaip membraninis sluoksnis

 

2.3 - 2.5

kg/m²

 

kaip dėvimasis sluoksnis

 

1.9

kg/m²

 

Medžiagos sąnaudos taip pat priklauso nuo darbo, pagrindo ir konsistencijos. Nurodytos sąnaudos vertės yra tik orientacinės. Prireikus tikslios sąnaudos vertės turi būti nustatomos objekte.

Dangos įrengimas

įtrūkius pardengiančios dvisluoksnės dangos („OS 11a") įrengimas:
1. pagrindo paruošimas
2. gruntavimas su „StoPox GH 530"
3. membraninis sluoksnis su „StoPox TEP MultiTop"
4. dengiamasis ir dėvimasis sluoksnis su „StoPox TEP MultiTop"
5. sandarinimas su „StoPox DV 100"

įtrūkius padengiančios vienasluoksnės dangos įrengimas („OS 11 b"):
1. parengiamasis pagrindo apdirbimas
2. gruntavimas su „StoPox GH 530"
3. Plūdrusis ir dengiamasis sluoksnis su „StoPox TEP MultiTop", įrengiamas vienu kartu.
4. sandarinimas su „StoPox DV 100"

 

Uždėjimas


įtrūkius padengiančios dvisluoksnės dangos („OS 11a") įrengimas: 

1. parengiamasis pagrindo apdirbimas 

2. gruntavimas 
Sumaišytas gruntas gumine braukte tolygiai paskleidžiamas ant paruošto paviršiaus ir išlyginamas voleliu. Reikia stengtis, kad nesusidarytų balų. 

Jei paviršinis nelygumas > 0,5 mm, rekomenduojame nelygumus užglaistyti. Dar šviežias gruntas „StoPox GH 530" apibarstomas 0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu. 

„StoPox GH 530" sąnaudos: apie 0,3-0,4 kg/m², atsižvelgiant į pagrindo šiurkštumą 

apibarstymas 0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu: apie 0,5-1,0 kg/m² 
Dėmesio: reikia berti taip, kad grūdeliai gulėtų glaudžiai, bet ne gausiai. 

Po dienos nuo gruntavimo neprikibęs kvarcinis smėlis nušluojamas. 

3. įtrūkius padengiantis tarpinis sluoksnis (aktyvusis paviršinis sluoksnis) 
Mentele su trikampiais danteliais užtepamas norimo storio, bet ne plonesnis kaip 1,5 mm, sumaišytos medžiagos „StoPox TEP MultiTop" be užpildo membraninis sluoksnis ir, siekiant pašalinti oro tarpus, kryžmiškais judesiais palyginamas spygliuotu voleliu. 

„StoPox TEP MultiTop" sąnaudos: apie 1,3 kg/m² kiekvienam sluoksnio storio mm 

nurodymas: 
Jei šviežią dėvimąjį sluoksnį apibarstant arba apdirbant spygliuotu voleliu reikia užlipti ant tarpinio sluoksnio (aktyviojo paviršinio sluoksnio) „OS 11 a.5" sistemoje, rekomenduojama naudoti padus su bukais spygliais (pvz., „Polyplan" padus su bukais spygliais- 3800 S), siekiant nesugadinti membranos. 

4. dengiamasis ir dėvimasis sluoksnis 
Maždaug po 12 valandų, bet ne daugiau kaip po 24 valandų, norimo storio sluoksniu užpilamas savaime išsilyginantis skiedinys iš 1,0 svorio dalies „StoPox TEP MultiTop" ir 0,2 svorio dalies 0,1-0,5 mm grūdėtumo, liepsna džiovinto kvarcinio smėlio. 

Tada visas paviršius gausiai apibarstomas 0,6-1,2 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu. Paviršiams, kuriems tenka didesnė apkr,ova, rekomenduojame naudoti atitinkamo grūdėtumo medžiagą „Durop" arba „Röhrig" granitą. 

„StoPox TEP MultiTop" sąnaudos: apie 1,05 kg/m² kiekvienam sluoksnio storio mm 
0,1-0,5 mm grūdėtumo liepsna džiovintas kvarcinis smėlis: apie 0,55 kg/m² kiekvienam sluoksnio storio mm 

apibarstymas 0,6-1,2 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu: apie 4-5 kg/m² 
apibarstymas liepsna džiovinta granito skalda / „Durop": apie 5-6 kg/m² 

adresas: 
„RÖHRIG Granit GmbH", Werkstraße Röhrig 1, 64646 Heppenheim, Vokietija 
tel.: (+49 62 52) 70 09 - 0, faksas: (+49 62 52) 70 09 - 11 
el. paštas: info@roehrig-granit.de, interneto svetainė http://www.roehrig-granit.de 

5. sandarinimas: 
Nušlavus apibarstytus grūdelius sandarinama naudojant „StoPox DV 100". Medžiaga užtepama gumine braukte ir kryžmiškais judesiais išlyginama voleliu trumpais šereliais (žr. atitinkamas technines atmintines). 

sąnaudos: apie 0,6-1,0 kg/m², atsižvelgiant į sluoksnio storį 

„StoCretec" paviršiaus apsaugos sistemų „OS 11a.5" ir „OS 11b.5" sąnaudų ir įrengimo duomenys pateikti atitikties standartui DIN V 18026 sertifikato įgyvendinimo nurodymuose (A priedas). 

įtrūkius padengiančios vienasluoksnės dangos įrengimas („OS 11 b"): 
1. parengiamasis pagrindo apdirbimas 

2. gruntavimas 
Sumaišytas gruntas gumine braukte tolygiai paskleidžiamas ant paruošto paviršiaus ir išlyginamas voleliu. Reikia stengtis, kad nesusidarytų balų. 

Jei nelygumas > 0,5 mm, rekomenduojame nelygumus užglaistyti. Dar šviežias gruntas „StoPox GH 530" apibarstomas 0,1-0,5 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu. 

„StoPox GH 530" sąnaudos: apie 0,4 kg/m², atsižvelgiant į pagrindo šiurkštumą 

apibarstymas 0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu: apie 0,5-1,0 kg/m² 
Dėmesio: reikia berti taip, kad grūdeliai gulėtų glaudžiai, bet ne gausiai. 

Po dienos nuo gruntavimo neprikibęs kvarcinis smėlis nušluojamas. 

3. plūdrusis ir dėvimasis sluoksnis 
Maždaug po 12 valandų, bet ne vėliau kaip po 24 valandų norimo storio sluoksniu užpilamas savaime išsilyginantis skiedinys iš 1,0 svorio dalies „StoPox TEP MultiTop" ir 0,4 svorio dalies 0,1-0,5 mm arba 0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovinto kvarcinio smėlio. 

Užpildo medžiagą ir užpildymo laipsnį galima pasirinkti, kai nuolydis yra >2 % arba dėl klimato sąlygų. 

Tada visas paviršius gausiai apibarstomas 0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu. Paviršiams, kuriems tenka didesnė apkrova, rekomenduojame naudoti atitinkamo grūdėtumo medžiagą „Durop" arba „Röhrig" granitą. 

„StoPox TEP MultiTop" sąnaudos: apie 1,05 kg/m² kiekvienam sluoksnio storio mm 
0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovintas kvarcinis smėlis: apie 0,55 kg/m² kiekvienam sluoksnio storio mm 

Apibarstymas 0,3-0,8 mm grūdėtumo liepsna džiovintu kvarciniu smėliu: apie 4-5 kg/m². 
apibarstymas liepsna džiovinta granito skalda / „Durop": apie 5-6 kg/m² 

adresas: 
„RÖHRIG Granit GmbH", Werkstraße Röhrig 1, 64646 Heppenheim, Vokietija 
tel.: (+49 62 52) 70 09 - 0, faksas: (+49 62 52) 70 09 - 11 
el. paštas: info@roehrig-granit.de, interneto svetainė http://www.roehrig-granit.de 

4. sandarinimas 
Nušlavus apibarstytus grūdelius sandarinama naudojant „StoPox DV 100". Medžiaga užtepama gumine braukte ir kryžmiškais judesiais išlyginama voleliu trumpais šereliais (žr. atitinkamas technines atmintines). 

sąnaudos: apie 0,6-1,0 kg/m², atsižvelgiant į sluoksnio storį 

„StoCretec" paviršiaus apsaugos sistemų „OS 11a.5" ir „OS 11b.5" sąnaudų ir įrengimo duomenys pateikti atitikties standartui DIN V 18026 sertifikato įgyvendinimo nurodymuose (A priedas). 

nurodymas: 
Jei kyla pavojus, kad dangą iš kitos pusės veiks drėgmė, „OS 11" sistemose pasirinktinai galima naudoti pagal RILI SIB DAfStB (Vokietijos gelžbetonio komisijos direktyva „Betono konstrukcinių dalių apsauga ir taisymas") patvirtintą gruntą „StoPox GH 502". 

Dirbant su reaktingosiomis dervomis svarbi ne tik aplinkos temperatūra, bet taip pat ir pagrindo temperatūra. Esant žemai temperatūrai cheminės reakcijos iš esmės vyksta lėčiau! Dėl to taip pat ilgėja darbo, galimybės perdaryti ir lipti ant dangos laikas. Dėl didėjančios klampos taip pat gali padidėti sąnaudos ploto vienetui. Esant aukštai temperatūrai cheminės reakcijos vyksta greičiau, todėl pirmiau minėtų procesų laikas atitinkamai trumpėja. 

Dėl ultravioletinių spindulių poveikio atsirandantis pageltonavimas neturi įtakos techninėms gaminio savybėms. Toks poveikis galimas visų pirma šviesiems atspalviams. 

Dėl chemikalų poveikio gali pakisti spalva, tačiau tai neturi įtakos techninei dangos funkcijai. 
Skirtingų partijų gaminių atspalviai gali šiek tiek skirtis.

 

Džiūvimas, kietėjimas, formavimo laikas

  perdarymo laikas:
esant +12 °C: apie 24 val.
esant +23 °C: apie 14 val.
esant +25 °C: apie 12 val.

Įrankių valymas

„StoCryl VV" / „StoDivers EV 100"

Nurodymai, rekomendacijos, specialiosios nuostatos, kitos pastabos

Atitikties deklaraciją (-as) galima gauti „StoCretec" techniniame informacijos centre.
Bendrieji perdirbimo nurodymai aprašyti internete, adresu www.stocretec.de („Produkte") ir taip pat pateikti naujausio vadovo „Techninės atmintinės" priede.

Žymint CE ženklu, nurodyta dėvėjimosi klasė taikoma lygiai, neapibarstytai dangai.

Tiekimas

Atspalvis

pilkas

Pakuotė

kibiras

 

Gaminio numeris

Pavadinimas

Talpykla

 

 

14087/010

14087/010

?

 

Laikymas

Laikymo sąlygos

Laikyti sausoje ir nuo šalnų apsaugotoje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo trukmė

Originalioje talpykloje iki... (Žr. pakuotę).